No Picture

نظریه گیولیو تونونی

مهر ۲۹, ۱۳۹۵ سردبیر 0

اما نظریه محاسباتی دیگری که در سال های اخیر در این مورد ارائه شده است نظریه گیولیو تونونی عصب شناس ایتالیایی است.تونونی در سال ۲۰۰۹ […]

No Picture

مهندسی علوم شناختی

مهر ۲۵, ۱۳۹۵ سردبیر 0

به تازگی وارد دورانی از تاریخ شده‌ایم که فناوری‌ها، پرداختن جدی به پرسش‌های علمی مربوط به ماهیت ذهن را امکان‌پذیر کرده‌اند. ۱۲۵ سال پیش، پژوهش […]

No Picture

علوم شناختی چیست

مهر ۲۵, ۱۳۹۵ سردبیر 1

علوم شناختی حوزهای مركب از دانشهایی نظیر هوش مصنوعی، روان شناسی، عصب-روان شناسی، زبان شناسی، فلسفه ذهن و برخی دیگر از زمینه های مطالعاتی است. […]

1 2