نظریه گیولیو تونونی

اما نظریه محاسباتی دیگری که در سال های اخیر در این مورد ارائه شده است نظریه گیولیو تونونی عصب شناس ایتالیایی است.تونونی در سال ۲۰۰۹ ابتدا با کریستوف کخ(عصب شناس) در مقاله ای مشترک به عنوان “آیا ساخت ماشین خودآگاه ممکن است؟” ایده اولیه خود را در این خصوص مطرح کرد و سپس در ادامه نظریه کامل تر شده خود را به عنوان نظریه اطلاعات تجمیع شده خودآگاهی (Integrated information theory of consciousness) معرفی نمود.

photo_2016-10-20_00-54-30
اساس این نظریه بر چه پایه ای استوار است؟
تونونی در نظریه خود ادعا کرده است که اساسا خودآگاهی نتیجه تجمیع حجم زیادی از اطلاعات است ودر نتیجه هر آنجا که حجم زیادی از اطلاعات به صورت تجمیع شده وجود داشته باشد خودآگاهی نیز به وجود خواهد آمد.او در مقالات خود حالات مختلفی از سیستم ها را نشان میدهد و ادعا میکند هر آنگاه که پیچیدگی یک سیستم بالاتر رود میزان خودآگاهی آن نیز افزوده خواهد شد.بر اساس این نظریه جنجالی حتی اشیاء مادی و به ظاهر ساده نیز دارای درجاتی از خودآگاهی هستند که این میزان از خودآگاهی با میزان پیچیدگی آنان در تناسب است.بر این اساس علت بروز کامل تر خودآگاهی در انسان نسبت به حیوانات در پیچیده تر بودن مغز وسیستم عصبی انسان نسبت به حیوانات قرار دارد.نظریه تونونی طرفداران و مخالفان متعددی دارد.افرادی از جمله دیوید چالمرز(فیلسوف ذهن) اگر چه آن را رسما تایید نمیکنند اما با لحنی مثبت درباره آن صحبت میکنند.
انتقاد ها :
نظریه تونونی همانگونه که به نظر می رسد بسیار جنجالی است و منتقدین خاص خود را نیز دارد.حتی برداشت ها از نظریه او نیز گاها بسیار متضاد است.بسیاری از منتقدین سوال میکنند آیا بر این اساس شبکه اینترنت که یک سیستم بسیار پیچیده است نیز دارای درجاتی از خودآگاهی است؟ یک جنگل چطور ؟!
از جمله ۳ نفر از محققین انیستیتوی بیولوژی کالیفرنیا در سال ۲۰۱۴ در مقاله ای ادعا کردند میتوان سیستم هایی داشت که بسیار پیچیده باشند ولی خودآگاه نباشند :
از این لینک نیز میتوانید این مقاله را در نقد تئوری تونونی دریافت کنید :
http://s8.picofile.com/d/8271392376/8aedfec5-2b37-43b6-bf0a-7563cf6dc51b/Information_integration_without_awareness.pdf
دفاع کریستف کخ از این نظریه
————————————-

225px-christofkoch
در مطلب زیر که در سایت آکادمی تفکر به صورت ترجمه شده منتشر شده است میتوانید مصاحبه کریستوف کخ عصب شناس و از همکاران و موافقان نظریه تونونی را درباره انتقادات مطرح شده مطالعه کنید .کخ در این مصاحبه میگوید :
“…نظریۀ گیولیو تونونی می گوید که هر مغز یا هر سیستم پیچیده ای، دارای تعدادی اطلاعات جمع آوری شده است که نشان دهندۀ چگونگی هماهنگی سیستم می باشد. این سیستم هر چه از اطلاعات بیشتر و هماهنگی بالاتری برخوردار باشد آگاهی بیشتری نیز خواهد داشت و از این طریق می توان آگاهی را اندازه گیری کرد. گرچه هر گونه اطلاعات، احساس ویژۀ خود را دارد اما این بدان معنی نیست که هر سیستم فیزیکی دارای شعور است. یک سیاه چاله، یک پشته شن و یا یک دستۀ جداشده از سلول های عصبی در یک ظرف، این ها هیچ کدام دارای اطلاعات جمع اوری شدۀ هماهنگی نیستند و در نتیجه فاقد شعورند. اما سیستم های پیچیده تر دارای شعور و آگاهی هستند و مقدار آگاهی و شعور آنها بستگی به پیوند و چگونگی هماهنگی و ارتباط اطلاعات جمع آوری شدۀ آنان دارد.
..”
او در پاسخ به این سوال که پس یک جنگل نیز باید دارای خودآگاهی باشد پاسخ میدهد :
“”…در مورد مغز هم باید گفت که با وجود اینکه کلِ سیستم مغز کاملاً آگاه است ولی تک تک سلول های عصبی آن، هریک به تنهایی از آگاهی کامل برخوردار نیستند. آگاهی هر اکوسیستمی بستگی به مقدار قطعات مجزا و سرشار از آگاهی آن دارد مانند درختان جنگل که در چگونگی تعامل میان خود از طریق پیوند و ارتباط میانشان،اطلاعات کلی را جمع آوری و هماهنگ می کنند. «جان سیرلر» فیلسوف، در بررسی خود به روی آگاهی می پرسد که چرا آمریکا آگاه نیست و باوجود سیصدمیلیون آمریکایی که در روش های پیچیده با یکدیگر تعامل دارند پس چرا آگاهی به همۀ آمریکا گسترش نیافته است؟ پاسخ این است: زیرا نظریۀ اطلاعات جمع آوری شده یک سیستم هماهنگ در آگاهی آن است که بستگی بسیار به محل و مکان دارد. به عنوان مثال من و شما هم اکنون در حال تعامل هستیم ولی سلول های مغز ما با یکدیگر تداخل ندارند. با اینکه من و شما هر دو افرادی آگاه و با شعور هستیم ولی آگاهی ما در اینجا یک آگاهی هماهنگ و یک شکل نیست. این همان چیزی است که در اکوسیستم نیز رخ می دهد. سطح آگاهی شاملِ مقدار و هماهنگی اطلاعات جمع آوری شده در یک فرد با درجه و میزان تعامل میان اجزای تشکیل دهندۀ یک سیستم است…”
http://www.thinkingacademy.org/fa/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA/125-%D9%85%D8%BA%D8%B2/988-%D8%A2%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C.html
تونونی در نظریه خود شاخصی به نام “فی” را در نظر گرفته وبر این اساس میزان پیچیدگی سیتم ها ودر نتیجه میزان خودآگاهی آن ها را مشخص میکند
photo_2016-10-20_11-17-26
مقاله اولیه تونونی و کخ را از این لینک می توانید دانلود کنید (این مقاله تنها شامل ایده اولیه است) :
http://s9.picofile.com/d/8271392300/62386f29-5132-4d64-9ed8-ff721bc74695/Can_Machines_Be_Conscious.pdf

مقاله کامل تونونی که در آن بنیاد های نظریه محاسباتی خود را تشریح میکند :
http://s9.picofile.com/d/8271392500/ca88f82a-6bea-407c-8a17-cbeed5eb4281/Integrated_information_theory_of_consciousness_an_updated_account.pdf

مقاله ۲۰۱۵ تونونی و کخ شامل توضیحات بیشتری از مبانی این تئوری :
http://s9.picofile.com/d/8271392268/45321672-60d3-4c56-b2bf-be55c5b7bf1f/Consciousness_here_there_and_everywhere.pdf

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*