No Picture

نظریه گیولیو تونونی

مهر ۲۹, ۱۳۹۵ سردبیر 0

اما نظریه محاسباتی دیگری که در سال های اخیر در این مورد ارائه شده است نظریه گیولیو تونونی عصب شناس ایتالیایی است.تونونی در سال ۲۰۰۹ […]

1 2