درخواست همکاری با آزمایشگاه

علاقه مندان می توانند با تکمیل فرم ثبت نام تمایل خود را جهت همکاری در حوزه های مختلف، اعلام نمایند.

 • دانشجو
 • استاد
 • پژوهشگر آزاد
 • کار آفرین و یا فناور
 • دانشجو
 • فارغ التحصیل
 • در حال تدوین پایان نامه
 • شرکت در کارگاه ها و دوره های آموزشی
 • انجام تحقیقات پایان نامه
 • مشارکت در تحقیقات حوزه علوم شناختی
 • مشارکت به عنوان آزمودنی
 • همکاری با آزمایشگاه در تیم اداری
 • تدریس و یا مشاوره به محققین
 • بله

جهت ارتباط با دفتر آزمایشگاه می توانید با ایمیل danial[dot]samiei[at]qiau[dot]ac[dot]ir مکاتبه نمایید.