درخواست شرکت در کارگاه

علاقه مندان می توانند با تکمیل فرم ثبت نام و انتخاب “شرکت در کارگاه ها و دوره های آموزشی” در بخش “حوزه های همکاری” تمایل خود را جهت حضور در کارگاه ها اعلام نمایند.

همچنین در صورتی که کارگاه خاصی را برای پیش ثبت نام مد نظر دارید در بخش معرفی خود عنوان کامل و زمان کارگاه را قید نمایید.

 • دانشجو
 • استاد
 • پژوهشگر آزاد
 • کار آفرین و یا فناور
 • دانشجو
 • فارغ التحصیل
 • در حال تدوین پایان نامه
 • شرکت در کارگاه ها و دوره های آموزشی
 • انجام تحقیقات پایان نامه
 • مشارکت در تحقیقات حوزه علوم شناختی
 • مشارکت به عنوان آزمودنی
 • همکاری با آزمایشگاه در تیم اداری
 • تدریس و یا مشاوره به محققین
 • بله

جهت ارتباط با دفتر آزمایشگاه می توانید با ایمیل danial[dot]samiei[at]qiau[dot]ac[dot]ir مکاتبه نمایید.